DatasetColumn AColumn B
Subject 1 Result 1A Result 1B
Subject 2 Result 2A Result 2B
Subject 3 Result 3A Result 3B
Subject 4 Result 4A Result 4B
Subject 5 Result 5A Result 5B